logotyp

Informace o odkladu

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

V souvislosti se zápisem probíhá i novelizace školského zákona § 37 odst. 1) a 4) – Odklad povinné školní docházky (ostatní odstavce beze změny),a to zejména na změnu doby pro podání žádosti o odklad – od 1. dubna do 30. dubna(dobou pro podání žádosti o odklad se rozumí doba zápisu v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna, nikoliv tedy jen „datum“ zápisu, který vyhlašuje ředitel školy, ale i následně nejpozději do 30. dubna.)

novelizované znění:

§ 37 odst.1): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

§ 37 odst.4): Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Na základě výše uvedeného mohou v praxi nastat v zásadě dvě situace:

a) V prvním případě se zákonný zástupce dostaví k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a rovnou požádá ředitele dané základní školy o odklad povinné školní docházky (a tuto žádost zákonem stanoveným způsobem doloží). V takovém případě může ředitel základní školy rozhodnout přímo o odkladu povinné školní docházky. Není důvod zároveň rozhodovat o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok, neboť takové rozhodnutí by v praxi stejně nebylo naplněno. Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je pak povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve smyslu § 36 odst. 4 školského zákona, a to do základní školy podle svého výběru.

b) Ve druhém případě se zákonný zástupce dostaví k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a požádá o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok. Zákonný zástupce v tuto chvíli o odklad povinné školní docházky dítěte nepožádá, přestože byl o této možnosti informován ve smyslu § 37 odst. 2. Ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání pro následující školní rok.

Následně požádá zákonný zástupce ředitele školy o odklad povinné školní docházky (a tuto žádost zákonem stanoveným způsobem doloží) nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V takovém případě vydá ředitel školy následně také rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání zůstane sice pravomocné i nadále (není dán právní důvod pro jeho zrušení), nebude však v praxi realizováno, neboť dítě do prvního ročníku nenastoupí.

Také v tomto případě je zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, povinen dostavit se v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve smyslu § 36 odst. 4 školského zákona, a to opět do základní školy podle svého výběru.

 

 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Facebook ZŠ v Jemnici

obrázek
Nejaktuálnější informace naleznete na našem facebookovém profilu.

Časopis Jemňáček

obrázek
Přečtěte si aktuální vydání našeho školního časopisu Jemňáček.

Videa ZŠ v Jemnici

obrázek
Aktuální videa Základní školy v Jemnici
Základní škola v Jemnici, p.o., nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice
Tel: 731 180 822, e-mail: hirt.z@zsjemnice.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Školní družina
Facebook
Kontakty Jemnice
Jídelna ZŠ Jemnice
Home Základní škola Jemnice
Město Jemnice
HOME ZŠ JEMNICE
  • image 230
  • image 229
  • image 228
  • image 227
  • image 226
  • image 127

Created by © 2013 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy